Menu Close

Darbuotojai

 

KUPIŠKIO R. SUBAČIAUS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija Etatai
1. Kristina Batutienė Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo) Aukštasis neuniversitetinis Vyresnioji auklėtoja 1,15
2. Rita Molienė Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Aukštasis

universitetinis

Auklėtoja metodininkė 1.-
3. Virginija Petronienė Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo Aukštasis neuniversitetinis Auklėtoja metodininkė 1,23
4. Jurgita Stašiūnienė Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo Aukštasis neuniversitetinis Mokytoja 1,-
5. Lina Adomavičiūtė Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo Aukštasis

universitetinis

Mokytoja 0,67
6. Irena Jėčiuvienė Muzikos mokytoja Aukštasis

neuniversitetinis

Mokytoja 0,25

 

 

KUPIŠKIO  R.  SUBAČIAUS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Eil.

Nr.

Vardas. pavardė Etatai Pareigos
1. Monika Masienė 1 Ūkvedė
2. Alė Jankauskienė 1 Virėja
3. Aušra Žukauskienė 1 Auklėtojos padėjėja
4. Gita Pustavaja 1 Auklėtojos padėjėja
5. Jurgita Šlapelė 1 Auklėtojos padėjėja
6. Sandra Aukštikalnienė 0,5 Mokytojo padėjėja
7. Irena Barzdenienė 0,35 Skalbėja
8. Rimantas Šukys 1 Statinių priežiūros darbininkas, kiemsargis

 Pareigines instrukcijas rasite paspaudę ant pareigų pavadinimo.

Skip to content