Menu Close

Kupiškio rajono savivaldybė skelbia konkursą Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigoms eiti

Kupiškio rajono savivaldybė skelbia konkursą Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigoms eiti.
Nuoroda į pagrindinį skelbimą https://www.kupiskis.lt/lt/informacija/naujienos-aktualijos/kupiskio-rajono-savivaldybe-2bcg.html  

Pretendentas dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu snieguole.vairiene@kupiskis.lt arba registruotu laišku iki 2020 m. lapkričio 19 d. įskaitytinai Kupiškio rajono savivaldybės administracijos specialistei Snieguolei Vairienei, Vytauto g. 2, Kupiškis, tel. (8 459) 35 513, mob. tel. 8 613 30368. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems visų šiame skelbime nurodytų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Konkurso paskelbimo data – 2020 m. birželio 30 d.
Pretendentų atrankos posėdžio data – 2020 m. gruodžio 4 d.

Nacionalinė švietimo agentūra, skirdama vertinimo laiką, pirmenybę teikia pretendentui, kuris jau yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse į švietimo įstaigos vadovo pareigas. Pateikus prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijų vertinimui būtina užsiregistruoti per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos (iki 2020-08-05).

Skip to content