Menu Close

DĖL VAIKŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ bei vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimą Nr. V-977 „Dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose“ Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ nuo 2020 m. gegužės 4 d. paskirtas išimtiniais atvejais užtikrinti vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, priežiūrą ir maitinimą.
Prašymai (PRAŠYMO FORMA), pasirašyti vaiko tėvų ar kitų teisėtų vaiko atstovų, ir papildomi dokumentai teikiami el. paštu savivaldybe@kupiskis.lt. Kartu su prašymu dėl vaiko priežiūros paslaugos institucijoje būtina pateikti abiejų vaiko tėvų (išskyrus atvejus, kai vaikas turi tik vieną iš tėvų – kitas miręs, vaiką augina vieniša mama, teismo sprendimu apribota vieno iš tėvų valdžia), kitų teisėtų vaiko atstovų darbdavių pažymas, patvirtinančias, kad į darbą privalo eiti ir būtinąsias funkcijas (darbus) darbo vietoje privalo atlikti abu tėvai (išskyrus atvejus, kai vaikas turi tik vieną iš tėvų – kitas miręs, vaiką augina vieniša mama, teismo sprendimu apribota tėvų valdžia), bei darbo grafikus.
Sprendimas teikti / neteikti vaikui priežiūros paslaugą priimamas įvertinus tėvų ar kitų teisėtų vaiko atstovų prašyme pateiktą informaciją, papildomus dokumentus bei visas aplinkybes dėl galimybės vaiku (-ais) pasirūpinti namuose.
Sprendimas dėl priežiūros paslaugos teikimo vaikui priimamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po prašymo gavimo dienos;
Vaikas ugdymo įstaigą pradeda lankyti kitą darbo dieną po sprendimo teikti vaikui priežiūros paslaugą priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai tėvai nurodo vėlesnę įstaigos lankymo pradžios datą.
Siekiame įvertinti realų priežiūros paslaugos poreikį ir tam tinkamai pasiruošti, todėl, jeigu pageidaujate, jog Jūsų vaikas įstaigą pradėtų lankyti ne vėliau kaip 2020 m. gegužės 4 d., prašymą ir papildomus dokumentus turite pateikti iki balandžio 29 d. 17.00 val.
Informaciją teikia Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, tel. 8-459 35505; mob. 8-610-36673.

Skip to content