Menu Close

Sveiki atvykę į mūsų darželį!

Naujienos ir kiti pranešimai

PROGRAMA ,,ŽAIDIMAI MOKO”.

Nuo spalio mėnesio  2 d. kartu su Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelio – darželio jungtinės ikimokyklinio ugdymo ,,Bitučių” grupės vaikučiais dalyvaujame programoje ,,Žaidimai moko” (40

Plačiau »

Trumpai apie mus

Mūsų įstaiga – atvira, patraukli, besimokanti, konkurencinga ikimokyklinė įstaiga, teikianti kokybiškas, bendruomenės poreikius tenkinančias ugdymo(si) paslaugas, kartu su šeima kurianti modernią, vaikų savarankiškumą bei aktyvumą skatinančią aplinką, užtikrinanti sąlygas visų poreikių vaikų sveikatos stiprinimui ir saugojimui.

Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybišką ikimokyklinį ugdymą lietuvių ugdomąja kalba Subačiaus bendruomenės šeimų vaikams, sudaryti sąlygas tenkinti lavinimosi ir saviraiškos poreikius bei ugdyti vaikų kompetencijas, būtinas tolimesniam mokymuisi ir savarankiškam gyvenimui. Ugdyti kūrybingą, savarankišką žmogų, gebantį kurti pilietinius procesus ir sėkmingą valstybę.

Teikiami neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimai

Mokinio krepšelio lėšomis finansuojama neformaliojo vaikų švietimo veikla, skirta mokinių, pasirinkusių meninę, sportinę, technologinę, sveikatinimo ar panašią veiklą, asmeninėms, socialinėms edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti.

Kodėl rinktis mūsų įstaigą?

Ugdomieji
žaidimai
Sporto
būreliai
Meninė
raiška
Pasiruošimas
mokyklai
Užsienio
kalbos
Aktyvi
veikla

Partneriai

Skip to content